content top

Nov pravilnik o izdelavi energetskih izkaznic

Skoraj nič-energijska stavba

Z dnem 20.12.2014 je stopil v veljajo nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim določa tudi postopek določitve energijskih kazalnikov za izdelavo računske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom. Anomalija, ki se je v praksi največkrat pojavljala, je tako rešena. Lastniki stanovanj v blokih oz. večstanovanjksih stavbah bodo tako...

Več o tem

EZ-1 Nov energetski zakon

energetski-zakon

Z dnem 22.3.2014 prične veljati nov energetski zakon EZ-1, kateri je po drugem glasovanju v državnem zboru končno objavljen v Uradnem listu. Področje energetskih izkaznic ureja še nekoliko podrobneje in tudi določene zahteve so izvzete npr. za večstanovanjske stavbe zgrajene pred letom 1980 po novem ne bo več zahteve po izdelavi izkaznice do leta 2015. V primeru najema stanovanja bo potrebna predložitev izkaznice samo v primeru...

Več o tem
content top

newspaper templates - theme rewards