MzIP

 

” Naše podjetje ima javno pooblastilo za izdajo energetskih izkaznic,
izdano s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. ”

 

ELCOND Ingeniring, d.o.o.
Celovška 150
1000 Ljubljana
Slovenija

e-pošta: info@energetska-izkaznica.eu
fax: 01 583 73 74
tel.: 01 583 73 72
Matična številka: 1278673
ID za DDV: SI53952227
Transakcijski račun: 03106-1012654198 odprt pri SKB Banki d.d.