Stroški oz. cena izdelave energetske izkaznice se lahko zelo razlikujejo. Za tipično enodružinsko hišo se cene gibljejo med 150€ do 230€. Razlika ni le v kakovosti izdelane izkaznice, temveč je pomembna tudi usposobljenost ponudnika za izračun in izdelavo energetskih izkaznic.

Osnovni namen energetske izkaznice je podajanje informacij o porabi energije v stavbi ter informiranje lastnika o realnih in najučinkovitejših možnostih za nadgradnjo stavbe z namenom prihranka pri vzdrževanju nepremičnine – stroški za ogrevanje, razsvetljavo, hlajenje in ventilacijo.

Strošek izdelave energetske izkaznice mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe. Strošek za izdelavo izkaznice se šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.

Povprašajte za ponudbo


Kaj z izkaznico pridobite?

 • Javno listino s podatki o porabi energije v stavbi ter obstoječi energetski učinkovitosti stavbe
 • Nabor ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe
 • Ukrepi so razvrščeni po kriteriju povračilne dobe in učinkovitosti
 • Informacijo o porabi toplotne in primarne energije
 • Informacijo o najnovejših dostopnih tehnologijah URE in OVE

Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti običajno ugodno vplivajo tudi na bivalno počutje. Torej energetska izkaznica ni sama sebi namen, ampak lahko s kvalitetno izvedbo izboljšamo kakovost bivanja.

Enostanovanjske stavbe

Enodružinske hiše

 • Računski postopek
 • Ogled stavbe
 • Predlogi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe
 • Cena brez DDV
 • Velja za skupno uporabno površino do 200 m²
25000
Podrobneje

Stanovanjske enote

Stanovanja v blok ipd.

 • Računski postopek
 • Ogled stavbe
 • Predlogi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe
 • Cena brez DDV
 • Velja za skupno uporabno površino do 100 m²
15000
Podrobneje

Poslovne in javne stavbe

Pisarne, šole, javna uprava ipd.

 • Merjeni postopek
 • Ogled stavbe
 • Predlogi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe
 • Cena brez DDV
 • Velja za skupno uporabno površino do 500 m²
47000
Podrobneje


Dejavniki za določanje cen so:

 • velikost objekta,
 • popolnost predane dokumentacije (gradbena fizika, gradbeni dnevnik, PGD, PZI, PID),
 • lokacija,
 • zahtevnost objekta in
 • metoda izračuna (računska ali merjena metoda).

 

Povprašajte za ponudbo

 

Ostale informacije:

Katere stavbe so izvzete? Vrste izkaznic Kdaj je EI obvezna?