Časovnica sprejemanja in prenos EPBD direktive

Upoštevajoč 44. člen Energetskega zakona bi bilo potrebno uvesti sistem energetskih izkaznic za nove stavbe do 1. 1. 2008, za obstoječe pa do 1. 1. 2009. Za stavbe, ki poenostavljeno zagotavljajo »javne storitve«, bi moral upravitelj veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto do 31. 12. 2010.

Slovenija je tako z izdajanjem izkaznic v velikem zaostanku.

Časovnica sprejemanja in prenos EPBD direktive

Časovnica sprejemanja in prenos EPBD direktive