Merjeni postopek izdelave je namenjen obstoječim (starejše od 1 leta) ne-stanovanjskim stavbam, kot so:

  • zdravstveni domovi,
  • šole
  • poslovne stavbe,
  • stavbe za kulturo ipd.

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico se določijo na podlagi:

  • izmerjenih vrednosti porabe energije, za obdobje zadnjih treh zaključenih koledarskih let pred letom izdelave energetske izkaznice in
  • enostavnega energetskega pregleda stavbe

Podatki na merjeni izkaznici so:

  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto (kWh/m²a),
  • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe (kg/m²a).