ei_novaEnergetski zakon navaja, da mora lastnik pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega dela v najem kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico stavbe ali njenega dela. Pri tem se glede na tip in stanje nepremičnine, izkaznice delijo na računske in merjene energetske izkaznice.

Računski postopek izdelave se uporablja za vse novogradnje, obstoječe (starejše od 1 leta) stanovanjske stavbe in v primeru celovite obnove objekta. Merjeni postopek izdelave je namenjen obstoječim ne-stanovanjskim objektom.

 

 

Več informacij:

Računska energetska izkaznica Merjena energetska izkaznica