Skoraj nič-energijska stavba

Z dnem 20.12.2014 je stopil v veljajo nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim določa tudi postopek določitve energijskih kazalnikov za izdelavo računske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom.

Anomalija, ki se je v praksi največkrat pojavljala, je tako rešena. Lastniki stanovanj v blokih oz. večstanovanjksih stavbah bodo tako lahko pridobili energetsko izkaznico brez nepotrebnega pregovarjanja ostalih (so)lastnikov in upravnika. Ob enem bodo energijski kazalniki na energetski izkaznici v veliki večini primerov tudi natančnejši, saj se s stališča gradbene fizike, celotne stavbe precej razlikujejo od posameznega stanovanja, kateri je predmet nakupa ali najema.

Pravilnik v PDF obliki si lahko shranite na sledeči povezavi:

pdfIcon

 

 

 

Na koncu PDF datoteke so povezave do prilog.