(Obravnavan pravilnik je prenehal veljati dne, 20.12.2014)

V letu 2009 je bil izdan Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 77/2009, z dne 2.10.2009), ki predpisuje podrobnejšo vsebino, metodologijo za izdajo energetske izkaznice, vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic, način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register in vse ostale potrebne informacije, ki jih izdelava energetske izkaznice zahteva.

 

Ob koncu leta 2012 je sledila prva sprememba oz. dopolnitev Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št. 93/2012), ki predpisuje nov izgled energetske izkaznice in uvaja primarno energijo kot enega od kazalnikov energijske učinkovitosti stavbe.

Neuradno prečiščeno besedilo (NPB) pravilnika s spremembami iz 2012 najdete tukaj:
word_icon

Datoteka vsebuje tudi vse aktualne priloge:
Priloga 1: Računska energetska izkaznica
Priloga 2: Merjena energetska izkaznica
Priloga 3: Primeri priporočil za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti stavbe
Priloga 4: Obrazec »Zahteva za izdelavo energetske izkaznice«
Priloga 5: Metodologija za izračun energijskih lastnosti stavbe

Vir: PisRS