Veljavnost

Če se po izdaji energetska učinkovitost stavbe ne spremeni, je veljavnost energetske izkaznice je z zakonom predpisana na 10 let. Stavba oz. del stavbe ne more imeti hkrati več veljavnih energetskih izkaznic.

Register izkaznic

Register izkaznic bo pregledno organiziran v registru energetskih izkaznic, ki ga bo vodilo ministrstvo za gospodarstvo.

V register bodo vpisani podatki o:

  • stavbi oz. delu stavbe,
  • podatki o energetski izkaznici,
  • podatki o izdajatelju in
  • podatki o neodvisnem strokovnjaku, ki jo je izdelal.

Register izkaznic bo javno viden. Pravilniki, ki podrobneje določajo vsebino in obliko so Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 77/09) in Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Ur. l. RS, št. 6/2010).

Dodatne informacije:

Katere stavbe so izvzete? Vrste izkaznic Kdaj je EI obvezna? Izračun cene glede na tip stavbe