a.) Prodaja

energetska-izkaznica-stavbe-nova_kdaj Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se prodajajo, že v fazi oglaševanja. Obvezna je za prodajalca.

b.) Najem

Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se oddajo najemniku, ki pred najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Obvezna je le pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več. Obvezna je za najemodajalca.

Povprašajte za ponudbo

c.) Novogradnja

Energetsko izkaznico stavbe morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, ki se zgradijo. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

S 4. julijem 2013 smo v Sloveniji vzpostavili vse formalne pogoje za izdelovanje in izdajanje energetskih izkaznic za novogradnje in obstoječe stavbe. Energetske izkaznice so tako obvezne že od 4.7.2013.

d.) Pri oglaševanju nepremičnin

Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice stavbe.

Povprašajte za ponudbo

e.) Javne stavbe

Za vse javne stavbe z celotno uporabno površino nad 250 m2, mora upravljalec namestiti energetsko izkaznico na vidno mesto.

Te stavbe uvrščene v podrazrede CC-SI standardne klasifikacije dejavnosti so:

  • 12201 Stavbe javne uprave;
  • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
  • 12640 Stavbe za zdravstvo;
  • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.

Dodatne informacije:

Katere stavbe so izvzete? Vrste izkaznic Izračun cene glede na tip stavbe