Prodaja ali najem

Lastnik stavbe ali posameznega dela bo kaznovan z globo 300 EUR, če pri prodaji stavbe ali posameznega dela kupcu ali najemniku ne bo predložil energetske izkaznice (VELJA OD 23.3.2015).

Oglaševanje

Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela, če pri prodajanju in oddajanju v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki (VELJA OD 1.1.2015).

Namestitev Energetske izkaznice na vidno mesto pri javnih stavbah

  • Z globo v višini 1.000 do 10.000 EUR se kaznuje pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto, kot je to predvideno za izbrane javne stavbe velikosti nad 500 m² (in po 9. juniju 2015 nad 250 m²), globa v višini od 100 do 500 EUR je predvidena tudi za odgovorno osebo.
  • Z globo v višini 1.000 EUR se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v zgoraj omenjenih primerih javnih stavb ne namesti veljavne energetske izkaznice stavbe na vidno mesto.