Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelati jo je treba ob izgradnji nove stavbe ter ob prodaji ali oddaji v najem obstoječih stavb. Njen osnovni namen je podajanje informacije o porabi energije v stavbi. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID) in mora pri novogradnjah izkazovati skladnost z minimalnimi zahtevami pravilnika PURES.

Pomen izkaznice je informativno-promocijskega značaja, ki ima vlogo v vseh oblikah prometa z nepremičninami, kar predstavlja navedbo energijskih kazalcev tudi pri oglaševanju stavb. Vplivajo na ceno nepremičnine, ter promociji nizko-energetskih stavb. Lahko so tudi mehanizem, s katerim bo investitor lahko preveril, ali so izvajalci res naredili stavbo tako, kot je to določeno v projektni dokumentaciji. V Avstriji, kjer država močno spodbuja nizko-energetsko in pasivno gradnjo, je energetska izkaznica tudi podlaga za pridobitev subvencij.

 1. Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:
  • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m²a),
  • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m²a).
 2. Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:
  • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
  • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m²a),
  • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m²a),
  • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/m²a).

energetska-izkaznica-stavbe-nova-2013Izdajajo jo neodvisni strokovnjaki, katere veljavnost je po izdaji 10 let. Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehnično izvedljivih priporočenih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Izkaznica mora lastnika poučiti o tem, kje lahko dobi več podatkov o stroškovni učinkovitosti priporočil iz izkaznice. Lastnika ali najemnika je potrebno informirati o obsegu ukrepov in ga seznaniti s koristmi energetskega pregleda stavbe in možnostmi financiranja ter finančnimi spodbudami pri izvedbi.

Energetska izkaznica v javnem sektorju
Obvezna namestitev izkaznice na vidnem mestu v stavbah z uporabno površino nad 500 m², v katerih je javna uprava oziroma se v njih izvajajo javne storitve za večje število ljudi. V letu 2015 se bo prag znižal na 250 m².

Povprašajte za ponudbo

 

Dodatne informacije:

Katere stavbe so izvzete? Vrste izkaznic Kdaj je EI obvezna? Izračun cene glede na tip stavbe