energetski-zakon

Z dnem 22.3.2014 prične veljati nov energetski zakon EZ-1, kateri je po drugem glasovanju v državnem zboru končno objavljen v Uradnem listu.

Področje energetskih izkaznic ureja še nekoliko podrobneje in tudi določene zahteve so izvzete npr. za večstanovanjske stavbe zgrajene pred letom 1980 po novem ne bo več zahteve po izdelavi izkaznice do leta 2015. V primeru najema stanovanja bo potrebna predložitev izkaznice samo v primeru novega najema, torej če je najemnik imel začasno ali stalno prebivališče že prej na naslovu za katerega se sklepa najem, najemodajalec izkaznice ne potrebuje. Vpeljane so tudi globe oz. kazni, če lastnik izkaznice ne izdela.

Bistvene spremembe s področja energetskih izkaznic so:

 

  • zahteva po obveznih energetskih izkaznicah za večstanovanjske hiše zgrajene pred in po letu 1980 je umaknjena,
  • v primeru najema se pogodbi predloži izkaznica samo za nov najem (ko je najemnik imel začasni ali stalni naslov drugje),
  • vpeljane so globe v primeru kršitev, ko se izkaznice ne predloži pogodbi v primeru nakupa ali najema in ko se v primeru oglaševanja nepremičnine ne prikazuje energijskih kazalcev iz izkaznice (velja od 1.1.2015)
  • stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajajo ali oddajo v najem, izkaznice ne potrebujejo
  • zakon EZ-1 določa tudi nadzor nad kvaliteto izdelave energetskih izkaznic in tudi globe za izdajatelje energetskih izkaznic.

Celoten zakon EZ-1 si lahko shranite s klikom na spodnjo ikono:

pdfIcon

 

 

 

Katere stavbe so izvzete?     Izdelava in cena     Kdaj je EI obvezna?