content top

EZ-1 Nov energetski zakon

energetski-zakon

Z dnem 22.3.2014 prične veljati nov energetski zakon EZ-1, kateri je po drugem glasovanju v državnem zboru končno objavljen v Uradnem listu. Področje energetskih izkaznic ureja še nekoliko podrobneje in tudi določene zahteve so izvzete npr. za večstanovanjske stavbe zgrajene pred letom 1980 po novem ne bo več zahteve po izdelavi izkaznice do leta 2015. V primeru najema stanovanja bo potrebna predložitev izkaznice samo v primeru...

Več o tem

Zamuda z izdajanjem energetskih izkaznic

Časovnica sprejemanja in prenos EPBD direktive

Upoštevajoč 44. člen Energetskega zakona bi bilo potrebno uvesti sistem energetskih izkaznic za nove stavbe do 1. 1. 2008, za obstoječe pa do 1. 1. 2009. Za stavbe, ki poenostavljeno zagotavljajo »javne storitve«, bi moral upravitelj veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto do 31. 12. 2010. Slovenija je tako z izdajanjem izkaznic v velikem zaostanku.

Več o tem

Skoraj nič-energijska stavba

Skoraj nič-energijska stavba

Vezano na energetsko učinkovitost stavb ima prenovljena evropska direktiva postavljen izredno visok cilj, ki se imenuje “skoraj nič-energijska stavba”. Ta je v njenem 2. členu opredeljena kot “stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, določeno v skladu s Prilogo I. Za skoraj nič potrebne energije oziroma zelo majhno količino potrebne energije bi v zelo veliki meri morala zadostovati energija iz obnovljivih virov,...

Več o tem
content top

newspaper templates - theme rewards