content top

Nov pravilnik o izdelavi energetskih izkaznic

Nov pravilnik o izdelavi energetskih izkaznic

Z dnem 20.12.2014 je stopil v veljajo nov Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim določa tudi postopek določitve energijskih kazalnikov za izdelavo računske energetske izkaznice za stanovanje ali drug posamezni del v stavbi s skupnim ogrevalnim sistemom. Anomalija, ki se je v praksi največkrat pojavljala, je tako rešena. Lastniki stanovanj v blokih oz. večstanovanjksih stavbah bodo tako...

Več o tem

EZ-1 Nov energetski zakon

EZ-1 Nov energetski zakon

Z dnem 22.3.2014 prične veljati nov energetski zakon EZ-1, kateri je po drugem glasovanju v državnem zboru končno objavljen v Uradnem listu. Področje energetskih izkaznic ureja še nekoliko podrobneje in tudi določene zahteve so izvzete npr. za večstanovanjske stavbe zgrajene pred letom 1980 po novem ne bo več zahteve po izdelavi izkaznice do leta 2015. V primeru najema stanovanja bo potrebna predložitev izkaznice samo v primeru...

Več o tem

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (z dopolnitvami iz 2012)

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (z dopolnitvami iz 2012)

(Obravnavan pravilnik je prenehal veljati dne, 20.12.2014) V letu 2009 je bil izdan Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 77/2009, z dne 2.10.2009), ki predpisuje podrobnejšo vsebino, metodologijo za izdajo energetske izkaznice, vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic, način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register in vse ostale potrebne informacije, ki...

Več o tem

Cena usposabljanja bo 380€+DDV

Cena usposabljanja bo 380€+DDV

Na spletni strani Gradbenega inštituta ZRMK že lahko preberete prve uradne informacije v zvezi z obveznim usposabljanjem, ki je pogoj za pridobitev licence za izdelovalce energetskih izkaznic. Izobraževanje bo trajalo 27 ur oz. 4 delovne dni, ob koncu pa bo sledil izpit.       Cena usposabljanja Cena usposabljanja: 380,00 EUR + 20% DDV = 456,00 EUR Cena pristopnine k izpitu: 210,00 EUR + 20% DDV = 252,00 EUR Prijava na...

Več o tem

Zamuda z izdajanjem energetskih izkaznic

Zamuda z izdajanjem energetskih izkaznic

Upoštevajoč 44. člen Energetskega zakona bi bilo potrebno uvesti sistem energetskih izkaznic za nove stavbe do 1. 1. 2008, za obstoječe pa do 1. 1. 2009. Za stavbe, ki poenostavljeno zagotavljajo »javne storitve«, bi moral upravitelj veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto do 31. 12. 2010. Slovenija je tako z izdajanjem izkaznic v velikem zaostanku.

Več o tem
<
content top

newspaper templates - theme rewards