kdaj energetske izkaznice ne potrebujemo
Stavbe, katere ne potrebujejo energetske izkaznice so:

  • Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine (Glej razlago spodaj),
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske dejavnosti,
  • stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,
  • enostavne in nezahtevne objekte ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m².

Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v najem:

  • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri podaljšanju obstoječe najemne pogodbe, kar se dokazuje s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom.
  • Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, če sklene najemno pogodbo za obdobje manjše od 1 leta.

Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v najem:

  • Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji za trg (prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe po PURES-u. Ta  izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe.

 


 

Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine so stavbe, ki: